Studenckie Koło Astronautyczne

Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) działa przy wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej już od 1996 roku i zrzesza młodych pasjonatów kosmonautyki. Opiekunem koła jest dr hab. inż. Jan Kindracki. SKA współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, między innymi z: Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK), Niemiecką Agencją Aeronautyki (DLR), Szwedzką Narodową Radą Kosmiczną (SNSB), Przemysłowym Instytutem Automatyki I Pomiarów (PIAP) oraz Instytutem Lotnictwa (IL).