CapellaP2Projekt CAPELLA to eksperyment prototypowy, należący do programu eksperymentalnego mającego na celu stworzenie pierwszego na świecie napowietrznego nadajnika radiowego, pracującego w zakresie fal bardzo długich (3-30 kHz). Tak długie fale (o długości fali rzędu kilkunastu kilometrów; zasięg ogólnoplanetarny, łączność podwodna) wymagają stosowania bardzo długich anten (rzędu setek metrów) i stosunkowo dużych mocy urządzeń nadawczych, stąd przed budową właściwego nadajnika istnieje potrzeba wykonania różnorodnych testów sprawdzających bezpieczeństwo konstrukcji w czasie lotu. Omawiany eksperyment (nie będący nadajnikiem), ze względów bezpieczeństwa, będzie posiadał antenę krótką (max. 10-metrową), zaopatrzoną na końcu w ukształtowany podobnie do rakiety obciążnik oraz tzw. koło pojemnościowe, wydłużające czynną długość anteny oraz stanowiące zabezpieczenie przed wyładowaniami koronowymi (patrz schemat). W obciążniku znajdować się będzie zespół naładowanych kondensatorów, połączonych elektrycznie z anteną – dzięki temu będzie ona pod wysokim potencjałem. Dodatkowo na kole pojemnościowym umocowane będą warystory (rezystory o dużej oporności), przez które ładunek elektrostatyczny będzie uwalniany do atmosfery. Gondola główna balonu będzie dodatkowo chroniona przez moduł KANIA, będący dodatkowym (sprawdzonym w kwietniu bieżącego roku, podczas poprzedniej misji) koncentratorem wyładowań koronowych.

Celem eksperymentu jest sprawdzenie właściwości elektrostatycznych oraz lotnych opisanej konstrukcji – czy wokół koła pojemnościowego powstają wyładowania, czy potencjał elektryczny na antenie ma na to istotny wpływ, jak koło pojemnościowe i obciążnik zachowują się w czasie lotu i zlotu itp. Dane te są niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia eksperymentu z docelową anteną na fale bardzo długie. Zebrane dane pozwolą dopracować w pełni odpowiedni nadajnik dla programu CAPELLA. Całemu programowi patronuje Stowarzyszenie Parku Kulturowego Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.

capellap2