dr hab. inż. Jan Kindracki


Od 2016 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Astronautycznego. Jest wsparciem merytorycznym studentów przy realizacji ich projektów.