1013768_142709139265913_1390138576_n

Sekcja balonowa powstała w 2013 roku z inicjatywy członków projektu SCOPE 2.0. Od początku jej celem jest stworzenie multipotencjalnej platformy stratosferycznej o wstępnej nazwie PW-Launcher. Platformy, która wyróżni się swoją mobilnością oraz uniwersalnością, zdolnej wynosić na wysokość 30 km eksperymenty naukowe studentów z i spoza Politechniki Warszawskiej oraz uczniów klas ponadgimnazjalnych.

Do tej pory przeprowadziła już kilka startów w ramach programu Światowid, dzięki którym przetestowano między innymi system odzysku oraz rozpoczęła nowe programy startów balonów stratosferycznych. Dodatkowo studenci rozpoczęli pracę nad PW-Launcher, stworzenie multipotencjalnej gondoli umożliwiającej przetestowanie eksperymentu na wysokości 30 km przez studentów z i spoza Politechniki Warszawskiej oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Studenci także rozpoczęli pracę nad programem Televisor, których głównym celem jest sprawdzenie działania rami wyświetlającej obrazy oraz tabletu w warunkach ekstremalnych.

W 2017 roku członkowie sekcji dostali się do programu REXUS/BEXUS z nowym projektem LUSTRO, którego celem jest pomiar rozkładu promieniowania UV w atmosferze.

Przechwytywanie

SBbanner