Studia w zakresie specjalności Kosmonautyka na wydziale MEiL otwierają przed swoimi absolwentami wiele wspaniałych możliwości. Dynamicznie rozwijający się europejski sektor kosmiczny potrzebuje, wg danych koncernu EADS, około 5000 inżynierów i specjalistów w tej dziedzinie „od zaraz”. W Polsce szacunki mówią o 500 miejscach pracy w instytucjach badawczych i przemysłowych zajmujących się tematyką kosmiczną. Jak łatwo policzyć, zapotrzebowanie to wielokrotnie przerasta dostępność odpowiednio wykształconych pracowników, co daje pewność szybkiego i ciekawego zatrudnienia absolwentów Kosmonautyki.

03.06.2013 Warszawa, Politechnika Warszawska , Aula Główna.  Prezentacja rakiety Amelia 2.  Powstala w Sekcji Rakietowej Studenckiego Kola Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. To druga rakieta studencka, tym razem dwustopniowa o bardziej zaawansowanej elektronice i znacznie lepszych osiągach. Fot . Slawomir Kaminski /Agencja Gazeta
03.06.2013 Warszawa, Politechnika Warszawska , Aula Główna. Prezentacja rakiety Amelia 2. Powstala w Sekcji Rakietowej Studenckiego Kola Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. To druga rakieta studencka, tym razem dwustopniowa o bardziej zaawansowanej elektronice i znacznie lepszych osiągach.
Fot . Slawomir Kaminski /Agencja Gazeta

Polska przystąpiła już kilka lat temu do programu PECS, który jest swego rodzaju okresem przejściowym przed pełnoprawnym przystąpieniem do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). To otwiera worek z możliwościami, o których nasi dzisiejsi profesorowie mogli w naszym wieku tylko pomarzyć. Już w tej chwili w polski przemysł kosmiczny jest inwestowanych 10-20 mln euro rocznie. Inwestycje dotyczą budowy satelitów, komunikacji satelitarnej, a także pionierskich badań nad ekologicznymi rakietami do wynoszenia obiektów w kosmos. A to dopiero początek. Polska musi zbudować swoje struktury kosmiczne (łącznie z Polską Agencją Kosmiczną), wysyłać swoich inżynierów i badaczy do europejskich instytucji, a także tworzyć i rozwijać takowe na miejscu. To wszystko przekłada się na dynamiczny wzrost ilości miejsc pracy dla kosmonautyków w Polsce.

Europa oferuje również bardzo wiele możliwości. Wdraża się i eksploatuje systemy nawigacji satelitarnej (GALILEO), obserwacji Ziemi (GMES), jak również programy dotyczące zapewnienia Europie stabilnego dostępu do przestrzeni kosmicznej (STAVE). Aktywność europejskiego przemysłu kosmicznego jest tak duża, że nie wystarczy tu miejsca na jej opisanie. Polacy są konkurencyjni wobec innych narodów, jeśli chodzi o możliwości udziału w tych projektach. Wykształcenie uzyskane na naszej uczelni pozwala bez obaw o poziom swojej wiedzy włączyć się w europejską współpracę. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wstąpienie Polski na pełnych prawach do ESA w ciągu kilku lat, to nasze możliwości są ogromne.

Wykształcenie w zakresie Kosmonautyki daje również możliwość kontynuowania nauki w tej dziedzinie na studiach doktoranckich, w Polsce i poza nią. Wiele europejskich i amerykańskich uczelni technicznych oferuje stypendia dla najlepszych studentów i pozwala im rozwinąć skrzydła. Na całym świecie ceniona jest bardzo interdyscyplinarność tej dziedziny. Żaden inny kierunek nie oferuje tak wszechstronnego wykształcenia, od mechaniki płynów, przez analizę obrazów satelitarnych, po medycynę lotniczą i kosmiczną. Absolwent Kosmonautyki nie jest „maszynką do liczenia” – to człowiek o całościowym, systemowym spojrzeniu, co otwiera drogę do wielu wyższych stanowisk inżynierskich we wszystkich gałęziach przemysłu, nie tylko kosmicznego.

Podsumowując, wybór Kosmonautyki jest trafnym wyborem, zapewniającym morze ciekawych możliwości i dobrze płatną pracę. Nie ma chyba drugiej dziedziny, która tak działałaby na ludzką wyobraźnię i była tak przyszłościowa.