Członkowie  Sekcji Balonowej spotykają się często na pracę tzn workshopy, podczas których pracują wspólnie nad daną częścią projektu. Podczas prac przeprowadzane są liczne dyskusje mające na celu ulepszenie rozwiązań, składane są poszczególne moduły eksperymentów oraz wykonywane są testy modułów lub elementów już wykonanych lub prototypowych.