ESMO (ang. European Student Moon Orbiter) – czyli Europejski Studencki Orbiter Księżycowy, jest to już czwartym z projektów organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) w ramach Edukacyjnego Programu Satelitarnego, a jako pierwszy, którego celem jest Księżyc.

W projekcie biorą udział drużyny z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz krajów stowarzyszonych (w ramach programu PECS). W tej chwili są to 23 zespoły, w tym 4 z Polski. Koordynatorem prac studentów jest brytyjska firma Surrey Space Technology Ltd, która wygrała przetarg organizowany przez ESA. Każdy zespół odpowiada za inny podsystem satelity. Drużyny z Politechniki Warszawskiej opowiadają za System Kontroli Termicznej oraz za Konfigurację satelity, czyli umiejscowienie wszystkich komponentów, zapewniające ich bezproblemową pracę.

Wystrzelenie satelity przewidziane jest na koniec roku 2013 / początek 2014 jednak ostateczna data wciąż musi zostać ustalona.

Głównym powodem dla którego w projekcie wybrano właśnie studentów jest nabycie przez nich doświadczenia w projektowaniu satelitów, przygotowanie do pracy w zespole, umiejętności obsługi programów, możliwości współpracy ze studentami z innych krajów a przede wszystkim zrozumienie praw panujących w kosmosie (które w znacznym stopniu różnią od tych na Ziemi). Warto dodać, że towarzyszy temu wszystkiemu dobra zabawa, kontakt z nowinkami technicznymi i poczucie spełnienia zawodowego.

Oczywiście oprócz powodów wymienionych powyżej satelita zostanie zaprojektowanych do celów własnych. Należą do nich:
– sukcesywne umieszczenie satelity na orbicie Księżyca
– zdobycie zdjęć Księżyca i przesłanie ich na Ziemię w celach edukacyjnych
– przetestowanie nowych technologii, których nie można wykorzystać w satelitach komercyjnych.

Projekt ten, niesie jednak ze sobą sporo odpowiedzialności co bardzo motywuje młodych (bądź przyszłych) inżynierów do pracy. Studenci są bowiem odpowiedzialni za zakupienie i złożenie podsystemów za który dana drużyna jest odpowiedzialna. Niestety z tego też powodu polskie drużyny natrafiły na przeszkody związane z finansowaniem. Na szczęście problem udało się zażegnać. Jest to dowód na to, że polak potrafi.

ESMO CONF

Nazwa projektu: Projekt konfiguracji mechanicznej satelity European Student Moon Orbiter (ESMO Conf)

Zakres obowiązków:

1. Stworzenie i aktualizacja modelu złożeniowego w programie Catia,

2. Zapewnienie spełnienia wymagań pozycyjnych systemów i podsystemów, które wynikają z przeznaczenia poszczególnych komponentów,

3. Zapewnienie optymalnego dostępu do podsystemów po złożeniu satelity, a zwłaszcza do systemu paliwowego i energetycznego,

4. Kontrola interfejsu między elementami podsystemów a strukturą,

5. Wymodelowanie elementów łączących (np. śrub) w programie Catia oraz umieszczenie ich w modelu złożeniowym,

6. Spełnienie wymagań rakiet nośnych (Ariane 5, Soyuz 2, Falcon 9, Tsyklon 4) oraz kontrola interfejsu rakieta – satelita,

7. Wsparcie pozostałych drużyn w zakresie projektowania modeli w programie Catia

8. Budżet Masowy (Mass Budget) oraz optymalizacja rozkładu masy na satelicie,

9. Lista Materiałowa (Bill of Materials),

10. Stworzenie Procedur Złożeniowych (Assembly Procedures), według których będzie realizowana budowa satelity.

Opis działań w 2010 roku

 Działania projektowe:

 • powstanie drużyny w pierwszej połowie roku oraz stworzenie wymaganych prezentacji i dokumentów dla SSTL , niezbędnych do utworzenia drużyny,
 • przeprowadzenie rekrutacji i stworzenie struktur wewnętrznych pod opieką dr Arkadiusza Kobiery,
 • udział w SDR (System Requirements Review) w marcu,
 • stworzenie dokumentów związanych z wymaganiami pochodnymi dla ESMO w kontekście konfiguracji mechanicznej-  kontrolą interfejsu, planami rozwoju i weryfikacji, pierwszymi procedurami złożeniowymi satelity oraz weryfikacją wymagań rakiet nośnych.
 • praca nad:

Ø  nową wersją konfiguracji oraz odpowiadającym jej modelem w programie Catia,

Ø  budżetem masowym,

Ø  listą materiałową,

Ø  zwymiarowaniem rysunków opisujących nową konfigurację,

Ø   kolejną wersją procedur złożeniowych.

Plany projektu na 2011 rok:

 • zakończenie obecnie prowadzonych działań i przygotowanie materiałów do zakończenia fazy B2 projektu,
 • prowadzenie iteracyjnej weryfikacji konfiguracji mechanicznej w fazie C, z uwzględnieniem nowych wymagań,
 • stworzenie nowej dokumentacji oraz uszczegółowienie procedury złożeniowej.

ESMO Thermal Control System

Nazwa projektu: System Kontroli Termicznej satelity European Student Moon Orbiter (ESMO TCS)

Zakres obowiązków:

Utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych na satelicie

System powinien utrzymywać wszystkie komponenty satelity pomiędzy ich minimalnymi i maksymalnymi limitami,

Zapewnienie optymalnego dostępu do podsystemów po złożeniu satelity, a zwłaszcza do systemu paliwowego i energetycznego,

Opis działań w 2010 roku:

 • Stworzenie projekt numeryczny oraz koncepcja modelu
 • Szkolenie z programu ESATAN/ESARAD
 • Uczestnictwo w workshopie  w SSTL w Anglii

 Inne działania dotyczące zespołu:

 • cotygodniowe spotkania członków zespołu,
 • szkolenie z obsługi programu ESATAN/ESARAD
 • Tworzenie modelu fizycznego satelity: Jest to cel który postawili sobie członkowie zespołu w celu zdobycia niezbędnego doświadczenia w pracach laboratoryjnych i testach. Zbudowanie modelu pomoże im także w weryfikacji modelu budowanego w oprogramowaniu.

Plany projektu na 2011rok:

 • PDR – kwiecień: publikacja raportu termicznego satelity ESMO
 • Pierwszy kwartał 2011 – ukończenie modelu fizycznego
 • Maj – grudzień 2011 – przygotowania do CDR
 • Pozyskanie finansowania i podpisanie kontraktu z SSTLem