Poniżej znajduje się archiwalne sprawozdanie z projektu, który niestety nie doszedł nigdy do skutku. Pozwolił jednak grupie studentów ze Studenckiego Koła Astronautycznego zebrać cenne doświadczenia w budowaniu satelitów.

Adres archiwalnej strony projektu znajduje się obok.

Projekt budowy satelity ESEO (European Student Earth Orbiter) prowadzony był początkowo przez Biuro Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej i był on realizowany przy współpracy ze stowarzyszeniem SETTI. Ponieważ projekt miał opóźnienie oraz były problemy z dotrzymaniem terminów przez drużyny, postanowiono ogłosić przetarg na prowadzenie projektu przez zewnętrzną firmę. Wygrała włoska firma Carlo Gavazzi Space, która w grudniu 2008 podpisała w tej sprawie stosowną umowę z ESA.

Jedną z polski drużyn w projekcie ESEO jest OPER, nasza drużyna w składzie: Rafał Burek, Piotr Drobniak, Michał Kopera, Grzegorz Nowakowski, Elżbieta Zocłońska brała udział w misji SETTI Express, w której przygotowany satelita został wystrzelony jesienią 2005 roku. Obecnie, zespół składa się z następujących osób: koordynatora Marcina Łobockiego członkowie: Małgorzaty Jackowskiej, Agnieszki Kwiek, Karola Szymczyka, Łukasza Pochwały oraz czterech nowych członków: Artura Łukasika, Mateusza Jakubiuka, Marcina Perkowskiego, Łukasza Chrzanowskiego i Michała Wasilewskiego.

Zadaniem OPER będzie sterowanie satelitą za pomocą programu SCOS 2000, choć to na razie odległa przyszłość. W najbliższym czasie musimy przygotować się do tego poprze przygotowanie dokumentacji i zebranie od innych zespołów informacji, które będą pomocne w planowaniu misji. Pod koniec kwietnia 2009 przedstawiciele drużyny byli na szkoleniu w ESOC – jednym z ośrodków ESA mieszczący się w Darmstadt w Niemczech. Tam zgłębiali wiedzę z zakresu sterowania i komunikowania się z satelitą. Mieli również okazję spróbować swoich siła w używaniu programu SCOS 2000. W kolejnych tygodniach będziemy przygotowywać dokumentacje o którą poprosił nas Carlo Gavazzi Space. Mamy także plan przeprowadzić szkolenie dla członków którzy nie byli w ESOC, prezentując wiedzę jaką tam zdobyliśmy. Z uwagi na fakt, iż projekt jest międzynarodowy, a zbudowanie satelity, komunikując się z innymi zespołami jedynie przez Internet jest mało realne, dlatego kilka razy w roku, przeprowadzany jest „workshop” czyli zjazd przedstawicieli wszystkich drużyn do ESTEC (jedio z centrów ESA, w Holandii) i omówienie problemów i wątpliwości powstałych przy pracy w projekcie. Następne ze spotkań odbędzie się w sierpniu. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak ciężko pracować, tak by nasza drużyna mogła się dobrze zaprezentować na arenie międzynarodowej.

Obecnie Operations zajmuje się zbieraniem informacji od innych drużyn pracujących w projekcie w celu przygotowaniem bazy danych możliwych telekomend wykorzystywanych do kontroli oraz sterowania satelitą. W tym celu drużyna musi poznać funkcje i cele większości podsystemów satelity. Główne zadanie drużyny zacznie się jednak po zbudowaniu i wysłaniu w kosmos ESEO a będzie nim sterownie oraz komunikacja z satelitą.

Opis działań w 2010 roku:

Działania projektowe:

 • Stworzenie schematu blokowego obrazującego działanie Ground Segment’u
 • Rozpoczęcie pracy nad dokumentem: „Ground Segment Design Definition”,
 • udział w czatach z innymi zespołami projektu z całej Europy ,
 • tworzenie comiesięcznych raportów.

Udział w przeglądach i stażach:

 • udział jednego członka zespołu w przeglądzie Preliminary Design Review (lipec),
 • udział jednego członka zespołu w stażu w Carlo Gavazzi Space (luty).

Działania rozwojowe:

 • przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń z zasad związanych ze sterowaniem satelitą,
 • wprowadzenie nowych członków zespołu w tematykę operations oraz Ground Segment’u
 • szkolenie z oprogramowania SCOS 2000.

Plany projektu na rok 2011:

 • wykonywanie standardowych obowiązków zespołu w projekcie,
 • przygotowanie się do nowych zadań w związku z wzrostem priorytetu drużyny w kolejnej fazie projektu
 • przejście projektu do kolejnej fazy (Faza C),
 • rozpoczęcie prac nad dokładnym opisem telekomend dla satelity
 • Typ obsługa satelity studenckiego
 • Status zamknięty/przerwany
 • Początek 1999
 • Strona internetowa projektu http://ska.pw.edu.pl/eseo/