[ENG] Start the REXUS / BEXUS Campaign 2016

wpis w: News | 0

Participation in the program REXUS/BEXUS- conducted bt the German Center for Aeronautics and Astronautics (DLR), the Swedish Space Agency (Rymdstyrelsen) together with the European Space Agensy (ESA), Mobile Missile (DLR MORABA), Center for Space Technology Applied microgarvity (ZARM) and the … Continued

[PL] Start w kampanii REXUS/BEXUS 2016

wpis w: News | 0

Dzięki udziałowi w programie REXUS/BEXUS – prowadzonym przez Niemieckie Centrum Aeronautyki i Astronautyki (DLR), Szwedzką Agencję Kosmiczną (Rymdstyrelsen) wraz z Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Mobilną Bazą Rakietową (DLR MORABA), Centrum Kosmicznej Techniki Stosowanej i Mikrograwitacji (ZARM) oraz Szwedzką Korporacją Kosmiczną … Continued

[ENG] PRO JUVENES 2016

wpis w: News | 0

The project BuLMA get the possibility in the second stage of the competition Juvenes Pro Scientific Project of the Year :).   Project of the Year category disrected to do active students performing science projects. The project muts be a … Continued

[PL] PRO JUVENES 2016

wpis w: News | 0

Projekt BuLMA dostał się do drugiego etapu konkursu Pro Juvenes na Naukowy Projekt Roku :).   Naukowy Projekt Roku to kategoria skierowana do aktywnych studentów realizujących naukowe projekty. Projekt musi mieć charakter naukowy, innowacyjny lub badawczy. Kryteria, które decydują o … Continued

EAR (Experiment Acceptance Reviews)

wpis w: News | 0

In the end of August we had an EAR (Experiment Acceptance Reviews). In this meeting, an expert, who is from REXUS/BEXUS Campaign, decided about pass or fail. If we had a pass decision, we would take part in Campaign. If we … Continued

[ENG] Summary IPR

wpis w: News | 0

One phase of REXUS/BEXUS Campaign is IPR ( Integration Process Review). Team met with specialists. Our IPR was 21 July, in training was Stefan Krämer  from SSC (Swedish Space Corporation and our mentor Philipp Hager from ESA/ESTEC.     Stefan Krämer … Continued

[PL] Podsumowanie IPR-u

wpis w: News | 0

Jednym z etapów kampanii REXUS/BEXUS jest IPR ( Integration Process Review), na któym zespół ma spotkanie z dwoma specjalistami. Nasz IPR odbył się 21 lipca, na którym pojawił się  Stefan Krämer  z SSC (Swedish Space Corporation) oraz nasz mentor Philipp Hager … Continued

[ENG] Before IPR

wpis w: News | 0

In this week, BuLMA has an another meeting before REXUS/BEXUS Campaign. Two specialists, which are responsible for preparing and control works groups which take part in campaign. They visit a Poland, where they meet with BuLMA Team in Warsaw University … Continued

[PL] Przedsmak IPR

wpis w: News | 0

Już w tym tygodniu drużyna BuLMY ma kolejne szkolenia przygotowujące do kampanii REXUS/BEXUS. Dwóch specjalistów, którzy prowadzą przygotowania i kontrolę nad pracami w kampanii przyjadą do Polski, aby spotkać się z drużyną. Cały dzień drużyna BuLMY ze specjalistami będzie dyskutować … Continued

[PL] CDR- Critical Design Review

wpis w: News | 0

Drużyna BuLM’y pod koniec maja miała możliwość wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu przygotowującym do kampanii REXUS/BEXUS 22/23. Szkolenie to odbyło się w centrum badań kosmicznych ESA w ESTEC. Organizatorzy przygotowali dla nas wykłady dotyczące integracji poszczególnych eksperymentów z BEXUSową gondolą oraz … Continued

1 2