[PL] Start w kampanii REXUS/BEXUS 2016

wpis w: News | 0

Eksperyment BuLMA zintegrowany z gondolą BEXUS'22 Dzięki udziałowi w programie REXUS/BEXUS – prowadzonym przez Niemieckie Centrum Aeronautyki i Astronautyki (DLR), Szwedzką Agencję Kosmiczną (Rymdstyrelsen) wraz z Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Mobilną Bazą Rakietową (DLR MORABA), Centrum Kosmicznej Techniki Stosowanej i Mikrograwitacji (ZARM) oraz Szwedzką Korporacją Kosmiczną (SSC)  – eksperyment BuLMA (Balloon micro Lifeform-and-Meteorite Assembler) został wyniesiony 5 października o godzinie 15.33 pod specjalnym balonem Zodiac 12 misji BEXUS 22 do stratosfery. W głównej gondoli znajdowały się także inne eksperymenty – STRATONAV z Włoch (nawigacja w stratosferze przy pomocy systemu VOR) oraz TDP-3 Vanguard (testy systemu komunikacji w paśmie S dla satelity MOV-II) i LOTUS –D (nawigacja optyczna) z Niemiec.

 

Pierwsze dni, jakie zespół spędził w Esrange Space Center (kosmodromie obok Kiruny w Szwecji) polegały na integracji wszystkichPraca w komorze laminarnej, w oparach izopropanolu i w świetle UV.
elementów. Członkowie pracowali w komorze laminarnej, aby zachować sterylność całego eksperymentu. Odkażone części, które
przyjechały do Kiruny z Polskiej Grupy Dekontaminacyjnej, montowane były także w komorze w oparach izopropanolu oraz w świetle UV. Wszystkie tego typu zabezpieczenia miały za zadanie utrzymanie sterylności – tak, aby do cyklonów aerodynamicznych nie dostało się nic ziemskiego, a jedynie upragnione, kosmiczne stworzenia.

 

Poza integracją wszystkich elementów przed startem przeprowadzane były również testy sprawdzające poprawność montażu urządzeń w gondoli głównej balonu oraz komunikację i funkcjonowanie każdego eksperymentu. Dla BuLMY pierwszym testem była integracja z gondolą główną (M-Egonem) – sprawdzenie interfejsów mechanicznych. Następnie, po podłączeniu do butli z azotem (aby uniknąć zanieczyszczenia układu pneumatycznego), sprawdzano, czy działanie wszystkich urządzeń pompujących powietrze jest poprawne; później, po montażu w gondoli wszystkich czterech eksperymentów misji BEXUS 22, włączono je wszystkie naraz, tak, by sprawdzić, czy nie zakłócają one wzajemnie swojej pracy. Atmosfera w czasie testów była napięta, próbowano uniknąć wszelkich zagrożeń. Wszystko przygotowywało do ostatecznego startu.

Balon po maksymalnym wypełnieniu gazem w stratosferze miał objętość 35 tysięcy m3, a jego całkowita masa wynosiła 784 kg. Sam ładunek ważył zaledwie 184 kg. Misja zakończyła się w Finlandii, gdzie po około 5 godzinach lotu odcięto ładunek użyteczny od balonu. Wysokość, na jakiej wznosił się BEXUS 22 w locie ustalonym, to 32700 m. W odróżnieniu od misji stratosferycznych wysyłanych przez studentów z Sekcji Balonowej SKA gondola BEXUS-a, wchodząc w lot ustalony, pozostawała przez dłuższy czas na stałej wysokości – meteorologiczne balony lateksowe, używane przez SB SKA, po osiągnięciu pułapu maksymalnego natychmiast pękają, zapoczątkowując fazę zlotu na ziemię.

Po przywiezieniu gondoli BEXUS-a do ośrodka Esrange członkowie zespołu BuLMY znów pracowali pod komorą laminarną, gdzie wyjęli z eksperymentu cyklony aerodynamiczne, w których osadziły się pyły, mikroorgranizmy i mikrometeoryty. Zabezpieczone filtry, sączki oraz magnes umieścili w specjalnych, zakręcanych probówkach (tzw. korningach), które następnie przekazali na Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pod koniec 2016 roku spodziewane jest uzyskanie pierwszych wyników analiz mikrobiologicznych zebranych materiałów. Zespół BuLMY z niecierpliwością wyczekuje rezultatów badań…

Celem misji było wyłapanie mikrometeorytów, cząstek pyłu i mikroorganizmów. Organizmy, które żyją w stratosferze są tak odmienne od tych, które żyją na Ziemi, że można je uznać właściwie za całkowicie odmienne gatunki, czy nawet odmienne formy życia. Naginając nieco można powiedzieć, że szukamy kosmitów. Obserwując w czasie dysekcji cyklonów aerodynamicznych elementy wychwytujące łatwo można było zauważyć na nich jakieś ślady. Mam nadzieję, że faktycznie schwytaliśmy coś nieziemskiego  – lider  zespołu Tomasz A. Miś

 

Drużyna BuLMY na kosmodromie Esrange – Kacper Maciszewski, Tomasz A. Miś, Emilia Węgrzyn, Iwo Koryciński, Mateusz Płonka, Adrian Nowakowski i Piotr Rugor (w Polsce czekali: Kamil Jasiński, Paula Gajewska i Patryk Mierzejewski).